Priser & villkor

Flipper - att äga en båt kostar både i tid och kronor.

För att kunna möta dina behov vill vi alltid vara tydliga med våra priser och villkor. Nedan finner du våra standardpriser för båtar upp till 7,5 m och 1 800 kg. Se bilagd pdf-fil för villkor och kontakta oss för offert för just ditt jobb. Tillsammans med dig kommer vi fram till vad du behöver och baserar vårt pris utifrån det.


Prislista 2017
 
SEK, inkl moms

 
Båttransport - bil med båttrailer och chaufför 
Timpris 750,00
Kilometerersättning 10,00
Timpris för extra personal 475,00
Minidebitering per uppdrag 2 500,00

        Fast pris - båttrailer och chaufför
        3 timmar, max 150 km 3 000,00
        3 timmar, max 150 km, med extra personal 4 250,00

Båttransport - kranbil och chaufför
  
Timpris 1 625,00
Kilometerersättning 22,50
Timpris för extra personal 475,00
Minidebitering per uppdrag 5 000,00
 
Båtservice
Timpris

 625,00
        Enkel service av utombordsmotor:
  • Byte och kontroll av växelhusolja
  • Vid fyrtakt, byte av motorolja och oljefilter
  • Byte av tändstift
  • Byte av bränslefilter
  • Rengöring
        Kostnad för material tillkommer
 

Övrigt arbete
  
Timpris 625,00
 
Stöldmärkning: Securmark *SEK/objekt, inkl moms
Utombordsmotor < 20 hk Nytt pris: 900,00
Tidigare pris: 1 490,00
Utombordsmotor > 20 hk   Just nu: 1 190,00
Ordinarie pris: 1 490,00
Båt under fem meter 1 490,00
Båt under fem meter med motor 2 290,00
Båt med inombordsmotor  2 790,00
Båt över fem meter med motor  2 790,00
Vattenskoter, snöskoter, moped, släpvagn eller ATV  2 290,00
 
Stöldmärkning: GPS-sändare *  
Redknows minifinder 3 395,00
Installation 625,00
 
 
Snöskottning och snöröjning **SEK, inkl moms
Startavgift, etablering inom södra Stockholm samt 30 minuters arbete på plats  500,00
Timpris  375,00
 

Förvaring per säsong
Vinterförvaring av båt eller annat fordon
Läs mer: Vinterförvaring

  695,00/kvm

Ett batteri  500,00
Två batterier  750,00
Tre batterier  850,00
 

    *       Objekt som ska märkas med Securmark, och där spår-sändare ska installeras
             samtidigt, rabatteras med 10 %.
    **     Denna tjänst ger rätt till ROT-avdrag. Läs mer om rotavdrag på skatteverket.se.