Tips och råd

 • Inför våren

  Så här kan du förbereda vårrustning och sjösättning.

  När våren närmar sig börjar det bli dags att förbereda dagen då din båt ska i sjön.

  Avtäckning | Batterier | Tvättning | Bottenmålning | Vattenlinje | Zinkanod | Skrov | Överbyggnad | Motor | Drev och växelhus | Genomföringar | Larm | Städning | Efter sjösättning

  Täck av båten

  • Ta bort presenningen. Låt den torka. Vik sedan ihop presenningen och förvara den torrt till hösten.
  • Riv täckställningen.
  • Märk upp täckställningens olika delar så blir det lättare att bygga upp ställningen igen till hösten.

 • Se över batterierna

  • Torka rent dem på ovansidan.
  • Ta bort ev rost från polerna.
  • Smörj in polerna med fett. Rena batterier blir sällan grön/vita runt polerna.
  • Kontrollera sedan vätskenivån genom att skruva upp locken. Nivån ska gå till upp till nedre plastflänsen (ca 2 cm från lockets ovansida). Fyll på med batterivatten. Batterivatten köper du på bensinstationer. OBS! Underhållsfria batterier ska du absolut inte försöka öppna locken på.
  • Oavsett om du låtit underhållsladda batterierna några gånger under vintern ska du ladda batterierna fullt nu.

  Tvätta båten

  • Tvätta hela båten, inklusive överbyggnaden, uppifrån och nedåt, så rinner all smuts från rätt håll. Använd förslagsvis YES diskmedel, ljummet vatten och tvättsvamp. Spola av med vatten.
  • Kontrollera så att botten blev ren. Om du lät bli att tvätta båten i höstas kan du nu få en del att göra. Botten ska vara ren - och slät - innan du kan måla den. Har du ett aluminiumskrov som havstulpanerna satt sig på kan du relativt enkelt skrapa rent skrovet med en bred spackelspade.

  Måla botten

  • Ta ställning till om du behöver bottenmåla båten.
  • Ser färgen bra och jämn ut klarar sig i regel den tidigare målningen tillräckligt bra en sommar till.
  • Är färgen tunn och fläckig, måla minst botten en gång - men helst två.
  • Läs på respektive färgburk hur du gör förarbetet. Du kan skrapa bort lös färg efter det att botten är tvättad. OBS! Tänk på att skrapet är miljöfarligt avfall som du måste samla ihop och lämna till återvinning. Skölj sedan en gång med vatten och låt skrovet torka. Efter det kan du måla botten en till två gånger.
  • I regel behöver du inte alla de rengöringsmedel som de olika färgtillverkarna rekommenderar.

  Måla vattenlinjen

  • Ta ställning till om du behöver måla vattenlinjen.
  • Ställ dig ett par meter från båten. Ser vattenlinjen tillräckligt bra ut kan du avvakta målningen till nästa år.
  • Ska den målas, böra med att slipa den med kloss och sandpapper. Ytan ska bli matt och ren så att färgen fäster och inte börjar släppa redan i sommar.
  • Tejpa med blå markeringstejp.
  • Måla en till två gånger.

  Se över zinkanoden

  Syftet med att zinkanoderna är att de ska gås åt av de galvaniska strömmarna, som annars åsamkar propeller, axel, stödbock, roder, drev och genomföringar stor skada.

  • Skrapa zinkanoderna rena genom att ta bort allt löst på dem. Använd en bred skruvmejsel. Då ser du hur mycket som återstår av zinkanoderna.
  • Byt ut de zinkanoder, där mindre än hälften av zinkmaterialet har försvunnit.
  • Innan du avgör dess skick, skrapa dem rena från allt löst med till exempel en bred skruvmejsel. Först då ser du hur mycket som är kvar av dem.
  • Det är ofta svårt att hitta rätt zinkanod. Kontakta oss så hjälper vi dig.

  Se över skrovet

  • Tvätta skrovet med varmt vatten och Yes. En avsköljning brukar räcka. Om du inte tvättade det i höstas kan du behöva ett starkare rengöringsmedel.
  • Aluminiumskrov: Låt skrovet vara som det är. Skrovet har ett oxidskydd som inte bör poleras bort.
  • Plastskrov: Behandla med polish, som har en renande effekt. Stryk på polishen med en fuktad trasa - följ polishmärkets instruktioner. Torka sedan bort det vita dammet med rena trasor. Lägg på vax, som ska skydda skrovet. Låt det torka in. Polera sedan bort det med rena trasor.

  Se över överbyggnaden

  • Tvätta överbyggnaden om du inte valde att göra det i samband med att du tvättade skrovet. Se skrov ovan och repetera samtliga steg för tvätt, polishing och vaxning.
  • Teakdäck: Tvätta med grönsåpa och ljummet vatten.

  Serva motorn

  • Det är viktigt att serva motorn varje år. Beroende på motortyp görs det här på många olika sätt. Antingen gör du det själv eller om du känner dig osäker bör du anlita någon som hjälper dig. En välservad motor är a och o för att undvika motorhaverier och en längre livslängd.

  Serva drev och växelhus

  • Byt olja i växelhus och drev (se instruktionsboken). Räkna med att detta moment är kladdigt och tar tid.

  Kontrollera vatten- och avloppsgenomföringar

  • Gå igenom alla bottengenomföringar från diskho, toalett, etc. Ryck i dem på båtens insida.
  • Kontrollera att slangarna sitter med dubbla slangklämmor.
  • Känn efter så att genomföringarna känns helt stumma. De ska även se rena och fräscha ut.
  • Öppna och stäng ventilerna ett antal gånger. Det ska inte vara för trögt att öppna dem.
  • Byt genomföringarna om de är rostangripna. Dåliga genomföringar är en direkt säkerhetsrisk. Det går inte att byta dem när båten är sjösatt.
  • Kontrollera alla kranar och pluggen till toaletten, så att de har monterats rätt.
  • Kontrollera att alla genomföringar är stängda innan du sjösätter.

  Testa gps-larmet

  • Kontrollera att abonnemanget för SIM-kortet är aktivt och gäller för relevant period.
  • Logga in på kontot och stäm av att tidigare inställningar fortfarande gäller eller uppdatera ev avvikelser.
  • Se över din stöldmärkning i övrigt. Om du saknar stöldmärkning rekommenderar vi Securmarks stöldmärkningsskydd, som vi anser är ett av det bästa på marknaden och därför valt att bli återförsäljare av. Här kan du läsa mer om tjänsten:
   => Stöldmärkning

  Städa båten och plocka ombord utrustningen

  • Ta bort alla saker från båten som inte behövs.
  • Torka alla ytor.
  • Lägg på dynor.
  • Plocka ombord den utrustning som behövs vid sjösättning, t ex linor, ankare och fendrar.
  • Skruva fast bottenpluggen, om sådan finns på båten.
  • Kontroller all din säkerhetsutrustning, som sista förbrukningsdag på nödraketer, tryck/fäste/säkringar på brandsläckare, batteri till brandvarnare, innehåll i sjukvårdslådan och dylikt.

  Kontrollera båten efter sjösättning

  • Starta motorn. Kontrollera att kylvatten kommer ut från avgasröret. Om inte, stäng av motorn och undersök varför.
  • Undersök hela båten på alla ställen under vattenlinjen direkt efter sjösättning. Lyft på durkar och säkerställ att inget vatten sipprar in.
  • Kontrollera alla bottengenomföringar extra noga.
  • Kontrollera även motorrummet.
  • Genom att kontrollera allt en kort stund efter det att båten sjösatts kan du ganska enkelt se varifrån läckan kommer - dvs vatten eller drivmedel sipprat in någonstans.