Frågor och svar

 • 1

  Varför är det viktigt att byta underhusolja när jag tar upp båten på hösten?

  Om vatten läckt in är det viktigt att få ut den så snart som möjligt. Då kan underhuset klara sig undan rostskador.
 • 2

  Varför måste ni ha trafiktillstånd för att transportera min båt?

  När vi transporterar räknas båten som gods. För att få transportera gods för allmänheten krävs att bolaget har trafiktillstånd. Det är myndigheternas sätt att kontrollera säkerhet och kvalitet för dig som kund. Vi har dessutom transportör- och ansvarsförsäkringar i fall olyckan skulle vara framme.
 • 3

  När rekommenderar ni att service görs på motorer?

  Vår rekommendation är att servicen görs varje vår. En båtmotor går inte många timmar i jämförelse med andra motorer men det faktum att den ställs undan lång tid, och att den ofta körs relativt hårt, gör att du måste göra en service varje år för att slippa problem till sjöss. Problem som snabbt kan bli svåra att hantera. Ingen vill vara ute till sjöss och få problem med motorn.
 • 4

  Hur ofta ska impellern bytas?

  Gör det vartannat år. En impeller som går sönder kan snabbt bli en mycket otrevlig upplevelse. Det är inte värt bekymret som uppstår. Passa på att få det här gjort när din motor ändå ligger uppe och du inte förlorar värdefull båttid. Boka impellerbyte på hösten i samband med båtupptagning och konservering av din motor.
 • 5

  Min båt har ingen stävögla - vilket är ett krav från er, vad innebär det för transporten?

  Vi kommer inte att kunna lasta eller lossa din båt från en ramp. Transport med trailer kan vi göra om båten lyfts på och av vid de ställen vi lossar och lastar.
 • 6

  Min båt är större än de längder och vikter ni uppger på er hemsida, kan ni köra den?

  Vi har samarbetspartners som vi kan använda för att få din transport genomförd. Kontakta oss så kommer vi antingen ta fram en offert eller hjälpa dig med förslag på en duktig transportör, vars verksamhet passar din förfrågan.
 • 7

  Min motor fungerar inte som den ska, kan ni hjälpa mig?

  Vi är primärt inte en verkstad för motorer som inte går som de ska. Vi är istället den firma du ska anlita om du inte vill göra underhålls-service själv för att slippa få problem med din motor. Men, kontakta oss om du har frågor eller behöver hjälp, vi kanske kan hjälpa dig och, om inte, kan vi hänvisa till en kompetent partner.
 • 8

  Vad betyder det att ni för att märka ett objekt måste ha ett av er godkänt serienummer?

  Ett objekt som ska bli märkt måste ha en identitet märkningen kan kopplas till. Tyvärr har båtbranschen varit dåliga på att ge sina båtar serienummer. Nyare båtar använder något som kallas HIN = Hull Identification Number. På äldre kan det saknas. Har din båt inget serienummer, om det saknas eller är borttaget, kommer vi inte att märka båten. Vanligtvis hittar du märkningen på styrbord längst bak på utsidan av skrovet. Motorer har sedan länge en identitet, så där ska inte problemet finnas.
 • 9

  Hur påverkar en Securmark-stöldmärkning försäkringen jag har på min båt?

  Generellt har stöldmärkningen en positiv effekt på försäkringen. Hur skiljer sig från bolag till bolag. Du kan få rabatt på din premie men också en höjning av premie om ditt objekt inte är märkt. Vissa bolag ger vid stöld eller försök till stöld en minskad självrisk.
  => Läs mer på Securmarks webbplats om de rabatter som finns redan nu.
 • 10

  Varför är det viktigt att ta bort havstulpanerna när de växer till? Är inte skadan redan skedd?

  Havstulpaner är ett gissel för båtägare. De sätter sig fast på båtbotten och ökar friktionen med högre bränsleförbrukning som följd. Vid tät tillväxt går det åt upp till 40 % mer bränsle. När de väl vuxit till sig krävs det mycket kraft och möda att få bort dem från skrovet. Dessutom tränger de sig igenom färgskiktet den växer på. Efter en tid bildas ett mycket tätt kalklager under den förstörda färgytan.

  Havstulpanens larver sätter sig i slutet av juli och början av augusti. Vid denna tidpunkt är de fortfarande små och lätta att få bort. Om din båt inte är bottenmålad kan det räcka med en tvätt vid den här tidpunkten för att hålla dem borta. Är båten målad med bottenfärg som ska förhindra tillväxt ska båten inte tvättas, då färgen kan lossna och förorena naturen. TIPS! Havstulpanprojektet rapporterar till båtägare när det är dags att tvätta eller ta upp båten. Anmäl dig till deras sms-tjänst, så får du ett sms eller e-post när tillväxten startar i ditt område.
  => Anmäl dig till Havstulpanprojektets sms-tjänst
 • 11

  Har precis köpt en båt, är lite osäker på handhavandet och undrar vad jag själv kan göra för att undvika en olycka till sjöss?

  Generellt kan man säga att de vanligaste orsakerna till sjöräddningsinsatser är grundkänning och maskinhaveri just på grund av okunskap.

  I regel ger svårnavigerade farvatten en ökad risk för grundstötning - ofta kombinerat med en något för hög fart. Det kan också bero på att en del intressanta båtlivsområden finns i dåligt uppmätta skärgårdar. De digitala papperssjökorten ger inte en lika bra bild av farvattnet som de gamla papperssjökorten, så risken ökar om man förlitar sig för mycket på de digitala korten. Att ta förarintyg ger ofta en bättre trygghet och kunskap. Förarintyg är frivilligt för förare av båtar upp till 12 meters längd och 4 meters bredd men rekommenderas för alla som avser att framföra ett fordon på vatten. Under hösten brukar studiecirklar och studieförbund som Folkuniversitet ha förarintygskurser. Det ger dig en grundläggande kunskap om navigation, sjövett och säkerhet. Skulle olyckan ändå vara framme har du i det läget också bättre förutsättningar att hantera situationen på ett mer säkert sätt.

  När det gäller maskinhaveri kan det handla om fel som bränslestopp som orsakats av igensatta filter, skadad eller trasig impeller, slut på bränsle, igensatt kylvattenkanal. Dessa fel är relativt enkla att åtgärda men, beroende på när de händer, kan försätta båten och de på båten i farliga situationer. Serva därför båten och båtmotorn varje år. Vinterkonservera båtmotorn och förvara batteriet inomhus under vinterhalvåret. Före avfärd bör du kontrollera att tampar, förtöjningsdon och ankare är hela samt att du har bensin så det räcker. Se alltid till att du har aktuella sjökort och en extradunk bensin med dig på båten. Se också alltid till att dina passagerare och du själv använder flytväst. Kontrollera att kylvattnet har fritt utflöde när du startar din motor.

  Sedan är det bara att njuta av det som båtlivet har att erbjuda - frihet, natur, social samvaro eller tystnad och lugn, unika platser, fiske, dykning, veckohelger, ligga ute i skärgården, och med så mycket mera!
 • 12

  Vilka betalningssätt kan jag använda?

  Du kan betala med kreditkort eller Swish.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •